top of page
This service is not available, please contact for more information.

Tilstedeværelse& traume/ Presence&Trauma

  • 300 norske kroner
  • Underhaugsveien

Service Description

Det er kanskje ikke helt overraskende, men det oppleves ofte som lettere å være tilstede i her-og-nå, når man er alene enn når man er sammen med andre. Vaner, roller og forsvarsstrategier kan komme til syne i møte med andre og komme i veien for opplevelsen av deg selv i øyeblikket. En grunn til dette kan være traumatiske opplevelser i fortida. Tilstedeværelse og traume er et tilbud til deg som ønsker å øve på og forbedre evnen til å være deg selv og tilstede i øyeblikket, selv når du er sammen med andre. Vi trener oss i å ikke miste kontakten med oss selv i møte med andre og i utfordrende situasjoner, og vi lærer å møte andre som opplever utfordringer, på en god måte. Vi øver dessuten på å hente oss inn igjen og komme tilbake til øyeblikket, ro og opplevelsen av trygghet, når vi har mistet kontakten med dette, slik at vi ikke lenger behøver å frykte slike situasjoner. Det er en fordel om du har praktisk erfaring med mindful kommunikasjon i en eller annen form fra før, for eksempel Circling, Hakomi, non-violent communication, Zen Coaching eller liknende. Om du er helt fersk eller usikker på om dette tilbudet er for deg, ta gjerne kontakt. Pris: kr 300 pr gang. Betales på forhånd (Vipps 54618) eller kontant/Vipps i døra. Dato: Enkeltkvelder annenhver tirsdag i perioden 2.10.-11.12.2018. Du kan melde deg på én eller flere kvelder. Tid: kl 18:30-21:30. Språk: norsk ev engelsk etter behov. Facilitator: Miriam Segal, psykoterapeut og sertifisert Circling-facilitator.


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Underhaugsveien 9B, Oslo, Norge

    + 0047-411 50 595

    info@miriamsegal.com

bottom of page